Ministerul Sănătătii organizează duminică, 19 noiembrie 2017, concurs national de intrare în rezidentiat în domeniile medicină, medicină dentară si farmacie...(selectati pentru detalii)

Judetul Gorj
Resedinta : Targu Jiu

Suprafata: 5.602 km2

Populatie : 387,407 locuitori
Urban : 162,620 locuitori
Rural : 224,787 locuitori
Densitate pe km2 : 69,2
Incepand cu 04.03.2016, persoanele fizice sau juridice, care doresc sa se inscrie la consultari, se pot informa accesand link-ul din imaginea de mai sus sau la tel. 0253/237.878. Pentru inscriere completati si trimiteti acest formular... la adresa de e-mail: dspj.gorj.rel.pub@intergorj.ro ISO9001
ISO17025
Cert. Energetic

  Directia de Sanatate Publica
Este o institutie publica cu personalitate juridica care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Judetului Gorj in scopul realizarii politicilor si programelor nationale de sanatate publica, a activitatii de medicina proddtiva si a inspectiei sanitare de stat, a monitorizarii starii de sanatate si a organizarii statisticii de sanatate, precum si a planificarii si derularii investitiilor finantate de la bugetul de stat pentru sectorul de sanatate.

  Acte normative care reglementeaza organizarea si functionarea
Directiei de Sanatate Publica a Judetului Gorj :
  • Legea nr. 95/ 2006 - reforma in domeniul sanatatii
  • OMSP nr. 880/ 2006 - privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Directiei de Sanatate publica a judetului Gorj
  • OMSP nr.824/ 2006 - aprobarea normelor privind organizarea si functionarea Inspectiei Sanitare de Stat
  • Legea nr. 7/ 2004 - privind Codul de Conduita a Functionarilor Publici
  • Legea nr. 53/ 2002 - Codul Muncii